Zespół

Adwokat

Anna Nowakowska-Zdolska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zdając egzamin sędziowski. Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w ramach wpisu na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Od 2003 r. współpracuje z podmiotami rynku ubezpieczeniowego. W ramach swej dotychczasowej praktyki świadczyła pomoc prawną zarówno na rzecz zakładów ubezpieczeń, podmiotów wykonujących usługi na rzecz ubezpieczycieli oraz pośredników ubezpieczeniowych. Prowadziła nie tylko bieżącą obsługę tych podmiotów, ale również reprezentowała je w postępowaniach przed organami nadzoru. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto zagadnienia związane z prawem pracy, ochroną danych osobowych czy relacjami przedsiębiorców z konsumentami. Posiada duże doświadczenie procesowe obejmujące m.in. sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe czy o błędy medyczne.
W swojej dotychczasowej praktyce zarządzała pracą kilkuosobowego zespołu oraz koordynowała obsługę świadczoną na rzecz Klientów przez innych prawników.
Anna Nowakowska-Zdolska_
Sylwia Muzal_

Radca prawny

Sylwia Muzal

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W ramach świadczonej pomocy prawnej specjalizuje się takich dziedzinach jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i ochrona danych osobowych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest także z obsługą podmiotów leczniczych, ich zakładaniem, rejestrowaniem oraz wspieraniem w trakcie bieżącej działalności. Posiada także bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w prowadzeniu szkoleń w tym na rzecz obsługiwanych klientów.
W ramach doświadczenia zawodowego świadczyła pomoc prawną zarówno jako prawnik wewnętrzny, jak również w ramach usług kancelarii prawnej, w której pracowała. Powyższe doświadczania pozwalają jej na zrozumienie wewnętrznych potrzeb klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi prawnej w sposób właściwy dla kancelarii zewnętrznych.

Adwokat

Dominika Świstak

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2018 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Stale współpracuje z Kancelarią od początku jej istnienia. Wykonuje czynności zastępstwa procesowego w sprawach handlowych, cywilnych oraz pracowniczych. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów, w szczególności umów, wzorców umownych, regulaminów, procedur – w języku polskim oraz angielskim. Z ramienia Kancelarii świadczy bieżącą obsługę prawną oddziału zagranicznego ubezpieczyciela oraz przedsiębiorcy organizującego świadczenia ubezpieczeniowe.

Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz absolwentka Akademii Arbitrażu organizowanej przez Europejskie Centrum Arbitrażu.

Dominika Świstak_
Weronika Bańska_

Aplikantka adwokacka

Weronika Bańska

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, która wiąże swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu adwokata. W obszarze jej zainteresowań znajdują się postępowania sądowe, prawo medyczne oraz szeroko pojęta historia prawa. Obecnie w ramach swojej działalności zapewnia wsparcie w obsłudze klientów Kancelarii, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeniowego i prawa pracy, a także pomaga przy prowadzeniu postępowań sądowych. Jest trenerem umiejętności miękkich.
Skontaktuj się z nami
lub

Wypełnij formularz kontaktowy

NM Lex_white

Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Dane kontaktowe: